MuntonàrgiosChe abba in sicu mi parides bois
chirchende foto o unu filmadu
in ue istràngiu apat imbrutadu
o fatzat su chi non praghet a nois
Bage e documentade, ballallois,
su chi sos de su logu ant cajonadu
B’at muntonàrgios fatos fue-fue
peri biddas e sartos, in totue

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras